ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

I.        ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Тези Общи условия за ползване (Условия за ползване) се отнасят за уебсайта за фотография и видеозаснемане  www.arsovimage.com

Моля Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта  www.arsovimage.com

Уебсайтът  www.arsovimage.com е собственост на ПАНОРАМА СТУДИО ООД.

Настоящите Общи условия представляват споразумение между вас (като потребители и/или посетители) и  собственика на www.arsovimage.com  и имат за цел да уредят условията, при които собственика на уебсайта предлага информацията и услугите, предоставени на или чрез  www.arsovimage.com.

Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите Общи условия, правила и клаузи в този документ. Ако не сте съгласни с тези условия – моля  не използвайте www.arsovimage.com

Настоящите Общи условия са в сила от 1.01.2021 г.

II.       ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА УЕБСАЙТА

1. Наименование на фирма: ПАНОРАМА СТУДИО ООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1138
бул./ул. район МЛАДОСТ, ж.к.ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН, бл. 41, вх. В, ет. 2, ап. 52

3. Данни за кореспонденция: гр. София, п.к. 1138
бул./ул. район МЛАДОСТ, ж.к.ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН, бл. 41, вх. В, ет. 2, ап. 52

4. Управител: ЧАВДАР АСЕНОВ АРСОВ

5. Вписване в публични регистри: ЕИК: 201854468

III.      ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

•         „НИЕ“, „СОБСТВЕНИКА“, „ЕКИПЪТ“, „СТУДИОТО“  е ПАНОРАМА СТУДИО ООД

•         „СТРАНИЦАТА“ е уебсайтаwww.arsovimage.com

•         „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения;

•         „КЛИЕНТИ“ е всяко лице което е влязло в договорни отношения с ПАНОРАМА СТУДИО ООД, във връзка с фото и/или видеозаснемане на мероприятие или организиране на фотосесия;

  • „УСЛУГА/и“ включва предоставяне на фотографски услуги и/или вдеозаснемане, заедно или поотделно; организиране на сватбена фотография,  заснемане на Абитуриентски бал,  Свето Кръщение,  Рожден ден,  Годеж,  Парти, други поводи; рекламна фотография и др.
  • „ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което  Собственикът се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите услуги на Потребители на сайта.
  • „АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.

IV.      ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Собственикът на  www.arsovimage.com събира и обработва лични данни на потребителите на уебсайта при стриктно спазване на разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Света от 27 април 2016 г.

Собственикът предприема всички разумни стъпки, за да осигури сигурността на вашата лична информация. Моля, запознайте се с нашата Политика за поверителност за допълнителна информация относно начина, по който се стремим да осигурим сигурността на личната информация.

V.       ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

•         Потребителите нямат право да деактивират или разстройват функционалностите на уебсайта  и да осъществяват злонамерени атаки.

•         Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на собственика на www.arsovimage.com

•         Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

•         Съдържанието на интернет сайта се определя от собственика на www.arsovimage.com, който също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали.

•         Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Поради естеството на Интернет непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.

•         Сайтът www.arsovimage.com има право да използва „бисквитките“ (cookies). „Бисквитките“ се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта. За повече информация моля запознайте се с Политиката ни относно бисквитките.

*         Не можете да се опитвате да получите неоторизиран достъп до която и да е част или функция на Уебсайта, или каквито и да е други системи или мрежи, свързани към Уебсайта.

*         Не можете да сканирате или тествате уязвимостта на Уебсайта или която и да е мрежа, свързана с Уебсайта, нито да нарушавате мерките за сигурност или удостоверяване на Уебсайта или която и да е мрежа, свързана с Уебсайта.

*         Не можете да използвате Уебсайта или каквото и да е Съдържание с каквато и да е цел, която е незаконна или забранена от настоящите Условия за ползване, или да поискате извършването на незаконна дейност или друга дейност, която нарушава правата на Собственика.

VI.      ПРЕДСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

В страницата www.arsovimage.com са представени възможности за:

Професионална фотосесия

  • детска или семейна фтосесия в студио или на открито;
  • модна фотосесия;
  • фотосесия за бременни;
  • Бюти фотосесия;
  • instagram фотосесия предложения.

Сватбена фотография и видеография

Рекламна фотография

Видеография

Собственикът на www.arsovimage.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните услуги. Възможно е част от информацията, публикувана в сайта, да се отнася до услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. Собственикът на уебсайта не носи отговорност за допуснати технически грешки при представянето на услугите.

VII.     ИЗПРАЩАНЕ НА ОФЕРТИ. ВАЛИДНОСТ

Всеки потребител на сайта www.arsovimage.com може да отправи запитване за получаване на оферта относно услугите, които го интересуват. Всяка изпратена от нас оферта  има валидност 10 дни от датата на изпращане от страна на Собственика. Ако не бъде потвърдена в този срок от клиентите,  Собственикът си запазва правото да я променя при последваща комуникация. Офертата се потвърждава със сключване на договор и заплащане на уговорено капаро.

VIII.    АНГАЖИРАНЕ НА СТУДИОТО

Собственикът се ангажира към клиенти само след подписан договор и плащане на уговорено капаро. Всякакъв друг вид писмени или устни уговорки и обещания нямат обвързващо действие спрямо студиото.

IX.      РАБОТНО ВРЕМЕ НА СТУДИОТО

Комуникацията между клиенти и Собственикът ще се осъществява изключително по имейл, с телефонни разговори или срещи на живо. Собственикът няма задължение да отговаря на запитвания сутрин преди 9.00 ч. и вечер след 19.00 ч., както и в почивните дни.

X.       СВАТБЕНИ ФОТОСЕСИИ

*         Бъдещите младоженци се считат за едно звено в процеса на комуникация, което означава, че се приема, че всяко искане или информация, предоставена от един от тях, е вътрешно съгласувано и от двамата. Собственикът на студиото не носи отговорност за неудобства, възникнали в резултат на действия, които не са били предварително обсъждани и / или договорени от младоженците.

*         В деня на сватбеното събитие  Екипът на студиото ще бъдат единствените професионални фотографи и видеооператори на посочените места.

*         Снимките, направени в хода на събитието, ще бъдат по усмотрение на фотографа, въпреки че ще бъдат положени всички усилия за спазване на изискванията на клиентите.

*         Специалните искания на младоженците не са задължителни инструкции към Екипа, въпреки че се полагат всички усилия, за да се съобразят с желанията на клиента.

*         Екипът  ще направи всичко възможно, за да се  съобрази със заявените снимки, но не се ангажират да гарантират някаква конкретна снимка.

*         При гражданска или църковна церемония, понякога движенията на фотографа  се ограничават от позицията на длъжностно лице. Зоната, от която фотографът може да отразява церемонията, може да не е по избор на фотографа и той не може да поеме отговорност за препятствия, ако случаят е такъв.

*         Въпреки че цялото оборудване се проверява редовно и се предприемат разумни стъпки, за да се гарантира наличието на резервно оборудване, фотографът не носи отговорност за снимки, които не са произведени поради техническа неизправност.

*         Ако събитието го изисква, Екипът ще ползва асистенти, за да изпълни задълженията си по договора с младоженците. Тези асистенти ще спазват всички условия на споразумението. Решението за използване на асистенти е по собствена преценка на Екипа.

*         При изнесена церемония и снимки на открито, Екипът не носи отговорност за невъзможността за осъществяване на планираното фото и видеозаснемане, дължащи се на влошени метеорологични условия. При такава ситуация, Екипът трябва да бъде уведомен от младоженците, къде да бъде проведено фото и видеозаснемането.

*         Ако цифровите файлове бъдат изгубени, повредени или унищожени по независещи причини, отговорността на Екипа ще бъде ограничена до пълно възстановяване на всички платени депозити и такси.

*         Посочените пакетни цени в уебсайта се отнасят до ангажимент с продължителност до 10 часа. Всеки час над този период се заплаща допълнително според договорката на екипа и младоженците.

   XI.      ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРАФИК И ИНФОРМАЦИЯ

Клиентите са отговорни за предоставянето на точна, достоверна и пълна информация, необходима на Екипа за изпълнение на договорените услуги. Клиентите са длъжни да предоставят на Екипа най-късно 10 дни преди мероприятието информация за часовете и местата на заснемане, и специалните изисквания за заснемане и кадри, ако има такива. Клиентите носят отговорност за достоверността на тази информация.

   XII.     ДЕТСКИ И СЕМЕЙНИ ФОТОСЕСИИ

Екипът не носи каквато и да е била отговорност в случай, че децата отказват да се снимат.

Екипът не носи отговорност, ако кадрите с участието на деца не задоволяват изискванията на родителите, в ситуациите, в които децата са отказвали да бъдат заснемани.

Отговорност на родителите е да подготвят децата за спокойното протичане на фотосесията.

При невъзможност да е проведе фотосесията, по преценка на родителите и Екипа се насрочва нов час на заснемане.

   XIII.      СРОК НА ПОЛУЧАВАНЕ НА КАДРИТЕ И ВИДЕОФИЛМИТЕ

Снимките се получават в електронен вариант в срок до 3 седмици от датата на заснемане.

Видеофилмът се получава в срок от………………. от заснемане на събитието.

XIV.    ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът www.arsovimage.com  може да съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. Сайтът не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

XV.     АВТОРСКИ ПРАВА

Съгласно Закона за авторското право, авторските права върху снимките, заснети от фотографи принадлежат на фотографите. В тази връзка снимките заснети от нашия екип са предназначени за ваше лично ползване. Те не могат да бъдат използвани за рекламни цели. Ако желаете да използвате снимките си за рекламни цели, това подлежи да допълнителни договорки с нас. Можете да използвате снимките за участие в конкурски, но след като поставите лого на Студиото.

Всички цифрови файлове са собственост на Екипа.

Всички визуални концепции са обект на авторско право на Екипа.

Всички текстове, снимки, аудио/видео материали, лого, графични изображения, надписи и други ресурси качени на сайта, са обект на авторско право по силата на българското и световното законодателство – Закона за авторското право и сродните му права и Кодекса за международното частно право, както и Регламентите на ЕС за защита на авторското право. Тяхното копиране, споделяне, възпроизвеждане, разпространяване, излъчване, предаване, видоизменяне  или използване по друг начин, води до нарушение на авторските права и подлежи на съдебно преследване и нарушителите носят наказателна отговорност по смисъла на Наказателния кодекс на Република България

Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.

XVI.    ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

•         Собственикът на сайта  www.arsovimage.com не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.

•         Собственикът на сайта  www.arsovimage.com не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

•         Собственикът на сайта   www.arsovimage.com има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

•         Собственикът на сайта  www.arsovimage.com не носи отговорност за каквито и да било претърпени от потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати – като например временно прекъсване на достъпа до уебсайта, поради технически причини и други.

•         Собственикът не носи отговорност за неудобства, причинени от промяна на метеорологичната прогноза в деня на сватбата/мероприятието.

•         Собственикът не носи отговорност за каквито и да било събития, възпрепятстващи сватбата/мероприятието, като пожар, наводнение, земетресение или други природни или човешки действия.

  • Собственикът си запазва правото да използва свое виждане за визуална концепция на един и същи кадър или видео при повече от един клиент. Собственикът не носи отговорност за каквито и да е било претенции от страна на клиенти в случай, че те открият сходство в кадър или видео, изготвени от Собственика за друго мероприятие.

XVII.      РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез разбирателство и взаимни отстъпки.

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.